“สุนารี” สดชื่นมองเห็นบรรยากาศบ้านนา น้ำกำลังจะล้นสระ ต้นไม้ก็กำลังสวย