ยังปรับคีย์ไม่ถูก เมื่อหมอลำเก่ามาบวชแล้วสวดมนต์ พระถึงกับกลั้นขำกันไม่ไหว