เข้าทุกวันเลขยมราช อาจารย์ ให้แนวทางฮานอยแตกอีกแล้ว