ยังท่วมอยู่ น้ำท่วมขังถนนสายหลัก บางพื้นที่ระดับน้ำยังคงไม่ลด!

Go to top